GizlilikGizlilik Anlaşması


CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , "Portal"ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne vermeleri gerekmektedir. CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ "portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
• Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
• CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin kullanıcılarla akdettiği "CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
• Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
• Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Kullanım şartları


CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-posta hesabınızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ne yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.
CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistik analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "portal"da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.