ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar“Göztepe Mahallesi Akkavak Caddesi 17/1 Beykoz-İstanbul” adresinde mukim CEPSTOP ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.’ne (bundan böyle kısaca "CEPSTOP" olarak anılacaktır) ait www.cepstop.com internet sitesi dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) www.cepstop.com internet sitesine çevrimiçi ortamdan erişen Kullanıcı’nın siteyi kullanması ve kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurmasıyla kabul edilmiş olur.
2. Tanımlar"İnternet sitesi" veya "Site": Cepstop tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.cepstop.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": İnternet sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": İnternet sitesine üye olan ve site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: İnternet sitesinin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından internet sitesine üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi ve kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve CEPSTOP tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.


"Cepstop Üyelik Sayfası": Üye’nin internet sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda Cepstop’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, CEPSTOP tarafından kendisine gönderilecek elektronik ileti ve bildirim ayarlarını düzenleyebileceği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile internet sitesi üzerinden eriştiği Üyeye özel internet sayfası.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı3.1. Bu internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Sözleşme sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir. Bu koşulların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen internet sitesini kullanmayınız.
3.2. İşbu sözleşmede belirtilen Üye ile ilgili şartları Üye, kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması ve onaylama işleminin tıklama suretiyle yapılmasıyla taraflar arasında kabul edilmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. İşbu sözleşmede belirtilen Kullanıcı ile ilgili şartlar ise her Kullanıcının internet sitesini ziyaret etmesi ile peşinen kabul edilmiş sayılır.
3.3. Cepstop, internet sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, internet sitesini ve kullanım koşullarını dilediği zaman herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve İnternet Sitesi Kullanım Koşulları …/…/2015 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; internet sitesi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarında versiyon değişikliklerini takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. CEPSTOP tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği internet sitesi hizmetlerinden yararlanan ve internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Üye eğer bu değişiklikleri kabul etmek istemiyor ise Üyelik Sayfasında bulunan Üyelikten Çıkış yöntemi ile üyeliğini sonlandırabilecektir.

4. Kullanım ve Güvenlik Kurallarıwww.cepstop.com üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:4.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.4.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.4.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.4.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.4.e. Üyenin/Kullanıcının, Cepstop kampanyalarının, Cepstop'un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Cepstop'a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Cepstop'un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Cepstop tarafından tespit edilmesi durumunda, Cepstop'un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
5. İçerik Kullanımı5.a. Cepstop'da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. www.cepstop.com internet sitesinin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Cepstop’un izni olmadan link vermek yasaktır.5.b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Cepstop’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.5.c. www.cepstop.com her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiri ve şikayetler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

6. Sorumluluklar6.a. Cepstop üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini veya kullanıcı adı ile şifresini girerek Cepstop sitesini kullanmaya başlayabilir.6.b. Üye, Cepstop sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Cepstop'nun hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü bildirime uymayı kabul eder.6.c. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Cepstop sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Cepstop tarafından geçici veya sürekli olarak Üye'nin www.cepstop.com'den yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.6.d. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Cepstop'yu kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.6.e. Cepstop ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Cepstop tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Cepstop sorumlu tutulamaz.6.f. Üye, Cepstop'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.6.g. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşterinin talebi üzerine Cepstop tarafından yapılır. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.6.h.Cepstop ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Cepstop silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.6.i. Sitenin Üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.6.j. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Kullanıcılara aittir.6.k. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

7. Cepstop'un Hak ve Yükümlülükleri7.a. www.cepstop.com internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.7.b. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine Cepstop, Cepstop’a ait olan ve/veya Cepstop'un iştiraki olduğu ve/veya Cepstop’un iştiraki olan ve/veya Cepstop’nun bağlı olduğu Gruba bağlı şirketler ve/veya Gruba bağlı şirketlerin iştiraki olan şirketler, Cepstop’un tedarikçileri ve/veya Cepstop’un ticari ilişkisi olan şirketler tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, Cepstop tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti, numune ürün, katalog, reklam materyali gönderebileceğini kabul etmiştir. Cepstop’nun veya www.cepstop.com alan adının veya Cepstop markasının devir edilmesi halinde bu iznin Cepstop veya alan adını veya markayı devir alan kişiler için de geçerli olacağını Üye/Kullanıcı kabul etmektedir.7.c. Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Cepstop Üyelik Sayfası üzerinden bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Cepstop, vazgeçme talebinin Üye’nin Üyelik Sayfasında yer alan … linki tıklayarak kendisine iletilmesine ve talebin alınmasını müteakip Cepstop 3 gün içerisinde, bu talebin gereğini yerine getirecektir.
7.d Üyenin internet sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, Üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Cepstop ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
8. Tebligat Adresleri8.a. Üye, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak Cepstop’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.8.b. Cepstop'un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Cepstop tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, bu Üyelik Sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
9. Gizlilik Politikası9.a. Üyelik veya internet sitesi üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri vb. bilgileri) Cepstop’a vermeleri gerekmektedir. Cepstop tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Cepstop ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri doğrudan pazarlama yapmak, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırma amacıyla kullanılabilir ve 3. kişiyle paylaşabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.
9.b. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve internet sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Cepstop, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
9.c. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Cepstop, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Cepstop’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Cepstop, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

i) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

ii) Cepstop’un Kullanıcılarla akdettiği Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarının, Mesafeli Satış Sözleşmelerinin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

iii) Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

iv) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.9.d. Cepstop kullanıcılar ve kullanıcıların internet sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
10. Cepstop Kayıtlarının Geçerliliği


Üye/Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Cepstop’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü


Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.